Türkçe Sitesi

Anlatımın Başlıca İlkeleri – Türkç

24/11/2012 10:29

1. Açıklık

Bir metnin, hiç bir yorum getirmeden herkesçe kolaylıkla anlaşılabilecek bir nitelikte olmasıdır.

2. Duruluk

Düşünce ya da duyguları mümkün olduğunca az sözcükle ifade etmektir.

3. Yalınlık

Anlatımın, her türlü süsten, özentiden arındırılmasıdır.

4. Akıcılık

Bir metnin kolaylıkla okunabilip dinlenmesi özelliğidir.

akıcılık,duruluk,yalınlık,

Yorum Yapın