ASP Dersleri

ASP Değişkenleri – ASP Dersleri

ASP Değişkenleri

Her programlama dilinde olduğu gibi ASP’de de değişkenlerle çalışmaktayız. Bu değişkenler alfasayısal (cümle, kelime, harf ve sayılar) ya da sayısal olabilir. Şimdi bunları birer örnekle görelim:

Alfasayısal (String) Değişkenler

Bu değişkenler harf ve rakamlar içeren değişkenlerdir.

Alfasayısal değişkenler ve (&) ya da artı (+) işareti ile birbirine bağlanırlar.

<%
kelime = “Murat!”

Response.Write “Benim adım ” & kelime
%>

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

Benim adım Murat!

Sayısal (Integer) Değişkenler

Bu değişkenler sayı içeriren değişkenlerdir.

Sayı içeren değişkenler üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir. Bunlar: Toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve bölümünden kalanı bulma (mod).

<%
sayi = 2

Response.Write sayi + 3
%>

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

5

Ondalıklı sayıları kullanırken nokta (.) ile ayırıyoruz.

<%
sayi1 = 1.4
sayi2 = 3.2

Response.Write sayi2 – sayi1
%>

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

1,8

Dize (Array) Değişkenler

Bu değişkenler Dim kullanılarak önceden tanımlanırlar ve birden fazla aynı türden değişken barındırabilirler.

Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize “Dim Dize(4)” yazılarak oluşturulup bunlara ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır:

<%
Dim Dize(4)

Dize(0) = “Ali”
Dize(1) = “Hasan”
Dize(2) = “Mehmet”
Dize(3) = “Osman”

For Each nesne in Dize
Response.Write nesne & “

Next
%>

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

Ali
Hasan
Mehmet
Osman

« ASP Kod YapısıASP IF ELSE Deyimi »

Yorum Yapın