Genel Nasıl Yapılır ? Nedir ? Türkçe Sitesi

Makale Nedir? Makale İçeriği, Özellikleri

As lı
Tarafından Yazıldı

Makale Tanımı

Bir gazete yazısıdır. Fıkradan farkı, anlatılanların belli bir kanıta dayandırılmasıdır. Okuyucuyu bilgilendirmek ve bir gerçeği savunmak İçin yazılır. Sanat, bilim, siyaset, spor gibi türlü konuları işler. Makalede ispat ve iddia vardır.

Makale Nasıl Yazılır?

Giriş Bölümü: Makale yazacak kişi, yazı ile ilgili görüş, düşünceyi sadece birkaç cümle ile birlikte vererek hazırlamalıdır. Bu bölümün fazla uzun tutulmadan kısa cümleler ile aktarılmasına özen gösterilmeli. Konu ile ilgili gelişmelerin akışı okuyucular tarafından net olarak anlayabilineceğine dikkat edilemelidir. Bu bölüm, bir makalenin en önemli bölümü olarak gösterilmekte. Okuyucu, bu bölüme bakarak makalenin devamını okuyup okumamaya karar vermekte.

Gelişme Bölümü: Gelişme bölümü, giriş bölümünde anlatılan bilgilerin kanıtlandığı, ayrıntılı olarak aktarıldığı bölümdür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin aktarımı yapılırken kesinlikle inandırıcı ve kanıta dayalı bir anlatım uygulanmalıdır.

Sonuç Bölümü: Bu bölüm ise makale içerisinde anlatılan husuların ufak bir tekrarı yapılarak sonucun nereye varıldığının anlatıldığı bölüm olarak gösterilmekte.

Makale Yazarken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Makale yazarı, makale yazacak konuya önceden iyi bir şekilde düşünerek karar vermeli. Yazılacak konu ile ilgili araştırmalar yaparak birden çok kaynaktan araştırmalar yapmalıdır.
 • Araştırdığı kaynaklardan makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belirlenerek bir sıra halinde gitmeye özen göstermelidir.
 • Yazım dili olarak sade ve net bir anlatım belirlenmelidir.
 • Makale yazarı, deneyimlerinden yola çıkarak bir anlatım oluşturmamalı. Kesin, doğru ifadeler aktararak okuyucu güvenini kazanmalıdır.
 • Makale yazarı, yaptığı anlatım içerisinde kendi ile çelişmemelidir. Yazdığı yazıya hakim, tüm aşamalarını kontrol etmelidir.
 • Konunun okuyucu tarafından anlanabilmesi için makale yazarının yazı içerisinde , örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme teknikleri gibi alanlardan destek alması gerekmektedir.
 • Kullanılan ifadelerin tamamının açık, anlaşılabilir olduğuna dikkat edilmelidir.
 • Makelenin bitmesi ile beraber konuyu en iyi şekilde özetleyen bir başlık seçilmelidir. Başlık, okuyucunun dikkatini çekebilecek şekilde seçilmelidir.
 • Yazının okunabilirlik oranını artırmak için imla kurallarına uygun bir yazım belirlenmelidir. Doğru bir şekilde hazırlanan bir yazı daima ilgi görür.
 • Makalenin giriş bölümü, ilk olarak okunan bölümü olmasından dolayı bu bölüme verilecek önem makalenin okunma sayısının atmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır.
 • Hazırlanan yazı içerisinde sürekli kelime ve cümle tekrarları kullanmak okuyucu kaybetmeye neden olmaktadır. Olabildiğince bir kelime ya da cümleyi tekrar etmekten kaçının.
 • Makale yazılırken destek alınan kaynaklar yazının en alt bölümünde liste şeklinde sunulmalıdır.
 • Makalelerde bazen duygusal bir dil kullanmak isteyebilirsiniz. Bu istek; okuyucularınız tarafından mantıksız olarak kabul edilebilir.
 • Kaynak olarak kabul ettiğiniz yerlerin güvenilir olup olmadığına bakın. Güvenilir olmayan yerlerden alacağınız kaynak okuyuculara yanlış bilgiler vermenize neden olabilir.

Makalenin Özellikleri

 • Başlık seçimi kısa, öze ve sade olmalıdır
 • Nesnel bir anlatım taşıyan makalenin içeriği yalın ve sade olmalıdır
 • Hazırlanan makalenin ana düşüncesi ve fikri, sunulan bilgiler ile kanıtlanabilir olmalıdır.
 • Dili, sade olacak şekilde ayarlanması gerekmekte olup süslü kelimelerden uzak tutulmalıdır.
 • Başta gazete ve dergi olmak üzere internet sitesi gibi dijital ortamlar üzerinden de yayımlanabilir.

Makale Yazımı İçin Farklı Öneriler

Makale yazmak ile “arının bal yapması” arasında bir bağlantı kurulabilir. Arılar, her çiçekten öz alarak bal yapar. Makaleler de farklı kaynaklardan derlenerek hazırlanan tabiri caizse “ilaç gibi” yazılardır. Her makalede, yazarın araştırma yeteneğine göre o konu hakkında çok sayıda bilgi bulabilirsiniz. Böylece onlarca kaynak araştırmanız gerekmez.

İlaç gibi” bir makale yazmak konusunda deneyim kazanmak isteyenlere yukarıda saydıklarımız dışında bazı öneriler sunalım:

 • Konu seçimi: Makalede irdelenecek konunun seçimi, oldukça önemlidir. Bazen konu bulmak için saatlerce hatta günlerce düşünmek gerekebilir. Bulduğunuz konu çok genişse, daraltın. Örneğin; evinizi nasıl süsleyeceğinize dair bir makale mi kaleme almak istiyorsunuz? Önce evinizi süsleyin, sonra nasıl süslediğini anlatın!
 • Taslak hazırlayın: İçerik planlaması yapmak bir makalenin en önemli aşamalarından birisidir. Aklınıza gelen alt başlıkları taslaklar halinde oluşturun. Taslaklar, bir makalenin temelini oluşturarak daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır.
 • Kitlenizi belirleyin: Makaleye başlamadan önce hedef kitlenizi belirleyin. Yazıların kim tarafından okunmasını istiyorsanız anlatım dilinizi o gruba yönelik oluşturun!
 • Araştırın: Hazırlayacağınız yazı ile ilgili tam bir bilgi birikiminiz yok ise araştırmaktan korkmayın. Konu ile ilgili öğreneceğiniz birçok bilgi, yazınızın daha zengin içeriklerden oluşmasına olanak sağlayacaktır.
 • Kaynakları birleştirin: Hangi kaynaklardan yararlandı iseniz bunları bir yere not edin. Bir sonraki yazılarınızda bu kaynaklar sizlerin işine büyük oranda katkı sağlayacaktır.
 • Yazmaya başlayın: Hedef kitleniz üzerinden artık yazı yazmaya başlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz taslak üzerinden alt başlıklar halinde artık yazınıza başlayabilirsiniz.
 • İmla kuralları: İmla kuralları aslında bir makalenin makyajı olarak adlandırılabilir. Nerede vurgu yapacağınızı, virgülü nerede kullanacağınızı bilmek daha kaliteli içerikler ortaya çıkarmanıza olanak sağlayarak okuyucu kitlesi edinmenize olanak sağlayacaktır.
 • Kontrol edin: Yazılarınız içerisinde kullandığınız cümle ve kelime öbeklerini sürekli kontrol edin. Anlatıma uygun bir kelime ya da cümle öbeği tespit ederseniz alternatifleri ile değiştirin.
 • Alt başlıklar: Taslak bölümünde de dediğimiz gibi eğer konu başlığınız oldukça geniş bir alanı kapsıyor ise okunma oranını artırmak ve içeriğinize güzel bir görünüm katmak amacı ile alt başlık kullanımı yapabilirsiniz.
 • Sesli okuyun: Makalenizi tamamladığınızda yayımlamadan önce ilk olarak sesli olarak okuyun. Sesli olarak makaleyi incelerken gördüğünüz tüm hataları,. cümleler arasında kopukluk veya anlatım bozukluklarını düzenleyin.Sesli okuma sizin birçok hatanızı önceden görmenize olanak sağlayacaktır.
 • Mola: Makaleniz doğru bir şekilde hazırladığınıza göre artık mola verebilirsiniz. Tabi makale yazımının her aşaması sırasında da mola vermeniz gerekebilir. Yazım sürecinin uzunluğuna göre daha iyi bir içerik oluşturmak için beyninizi dinlendirmeniz gerekir. Ayrıca, makale yazarken veya makalenin bitmesi durumunda ödül olarak kendinize birtakım şeyler ısmarlayın.

“Çağın yalnızca bir zamansal bölümlemeyi ifade etmediği ve bunun belirlenmesinin de zaten son derece sübjektif olacağı noktasından işe başlamak mümkün olabilir. Çünkü insanlar zamanın akışını tarafsız ve sabit bölümlere ayırmak üzere astronomik kıstaslar kullanmaktadırlar. O halde çağ daha çok, tarihin niteliksel bölünmesi olmaktadır. Bu durumda ilk soru belirmektedir: Hangi tarih? Eğer dünya tarihi tüm zamanı ve mekânı itibarıyla homojen bir süreçten geçtiyse, tarih yoğunluğu veya daha keskin bir ifadeyle de ölçülebilir bir süreç ise, bu tarihin “çağlara bölünmesi kabul edilebilir nitelikte olacaktır. Ama eğer böyle değilse, o zaman birden çok “tarih” ve bu tarihlerin mekâna, zamana göre farklı yoğunlukları olacaktır ki, o zaman evrensel bir çağ bölünmesi savunulabilir olmaktan çıkacaktır…”

Yorum Yapın