PHP Dersleri

PHP Cookies (Çerezler) – PHP Dersleri

PHP Cookies (Çerezler)

Çerezler, bir kullanıcıyı tanımak amacıyla sunucu tarafından oluşturulan bilgilerdir, bu bilgiler direkt olarak kullanıcının bilgisayarında saklanır, belli bir süre geçerlidir ve tarayıcıyla (browser) ilişkilendirilen bir yapıdır.

Kullanım Şekli: setcookie( isim, değer, geçerlilik_süresi );

<?php
setcookie( “user”, “Murat”, time() + 3600 );
// 1 saat geçerli
?>

NOT: 3600, saniye cinsinden süredir. 60 x 60 = 3600 den 1 saat bulunur.

Bir Çerez Değerini Elde Etmek

Sadece tanımlı bir tanesini elde etmek için:

<?php
echo $_COOKIE[‘user’]; // user adlı çerez
?>

Tamamını listeletmek için print_r() fonksiyonu ile:

<?php
print_r( $_COOKIE ); // Kullanıcıya ait tüm veriler
?>

NOT: print_r( dize ) fonksiyonu bir dize içerisindeki tüm değerleri ekrana yazdırır. Tüm dize (array) tipi değişkenlerde kullanılabilir.

Bir Çerez Değerini Silmek

Geçerlilik süresini değiştirerek sileriz:

<?php
setcookie( “user”, “Murat”, time() – 3600 );
// 1 saatten fazla geçmiş olacaktır.
?>

« PHP Dosya İşlemleriPHP Sessions (Oturumlar) »

Yorum Yapın