PHP Dersleri

PHP’de Değişken Tanımlama – PHP Dersleri

PHP Değişkenleri

PHP’de kullanacağımız sayısal değer, kelime, dize gibi değişkenler dolar işareti ($) ile başlar. A-Z, a-z, 0-9 ve _ karakterlerinden oluşabilir.

<?php
$degisken = “Kalem”; // alfasayısal (string)

$ad_soyad = “Murat Eliçalışkan”;

$degisken_2 = 1984; // sayısal
?>

PHP’de bir değişken önceden tanımlanmadan kullanılır. Örneğin bir değişken belirlediğimizde, o bu değeri ilk kez alıyordur. Buna bağlı türü, yapısı vb değişkenlik gösterebilir.
Bu durumun istisnası DEFINE( tanım, değer ) komutudur. Böylelikle $ işareti ile başlamayan değişmez bir değer oluşturmuş oluruz:

<?php
define(‘PI’, 3.14);

echo PI; // 3.14 yazdırır.
?>

« PHP Kod YapısıPHP String İşlemleri »

Yorum Yapın